دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

پوستر دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

فناوری های نوین در حوزه محیط زیست                           
فناوری های نوین در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات       
فناوری های نوین در حوزه صنایع و ایمنی صنعتی              
فناوری های نوین در حوزه مهندسی عمران                                     
فناوری های نوین در حوزه معماری و شهرسازی              
فناوری های نوین در حوزه برق و ICT   
فناوری های نوین در حوزه مکانیک                                   
فناوری های نوین در حوزه دامپزشکی 
فناوری های نوین در حوزه مهندسی پزشکی
فناوری های نوین در حوزه زیست فناوری                           
فناوری های نوین در حوزه علوم وگیاهان دارویی                 
فناوری های نوین در حوزه فناوری های مهندسی            
فناوری های نوین در حوزه فضای مجازی                            
فناوری های نوین در حوزه فناوریهای نرم و مدیریت
فناوری های نوین در حوزه کشاورزی
فناوری های نوین در حوزه نفت و انرژی
فناوری های نوین در سایر زمینه هامقالات پذیرش شده در دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار