همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش

همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش

National Conference on the Space and Equipment Efficiency in the Educational System

پوستر همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش

همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهدف کلی :
-ارتقای سطح بهره وری و استاندارد سازی فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش

اهداف جزئی  :
- تدوین راهبردهای علمی جهت ارتقای سطح بهره وری  فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش
-اثر بخشی طراحی فضا وتجهیزات در فرایند یاددهی و یادگیری در آموزش و پرورش
-نزدیک شدن به سطح استانداردهای مورد نظر در زمینه فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش
-ایمن سازی فضاهای آموزشی در برابر آسیب ها
-بهینه سازی  مصرف انرژی در فضاهای آموزشی
-جلب مشارکت عموم پژوهش گران و صاحبان اندیشه
-شناسائی طرح های نو و خلاق
-همکاری مشترک بین دانشگاه ها و دیگر دستگاه ها  با وزارت آموزش و پرورش
 
 
محورهای همایش :
-استانداردها و بهره وری در محیط های آموزشی، پرورشی و اداری
-تجهیزات،  ملزومات و بهره وری
-شاداب سازی و بهره وری
-فناوریهای نوین و بهره وری
-طراحی،ساخت،تجهیز مدارس و بهره وری
-ایمنی ، بهداشت و بهره وری
-حفظ محیط زیست در فضای آموزشی و بهره وری
-فضای مناسب و ارتقای سطح بهره وری
-بومی سازی فضا،تجهیزات و بهره وری
-سایرمقالات مرتبط با موضوع همایش