دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

2nd National Seed Technology Conference

پوستر دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۰ تا ۵ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

محورهای اصلی همایش:
اکوفیزیولوژی بذر(کمون بذر، بهبودبذر، جوانه زنی)
حفاظت بذر( آفات، بیماری ها و علف های هرز)
اقتصاد و مدیریت تولید بذر
ژنتیک و بیوتکنولوژی بذر
تولید و گواهی بذر

تاریخچه همایش ملی علوم و تکنولوژی بذرایران
در اسفند ماه سال 1381 گرایش تخصصی « علوم و تکنولوژی بذر» در مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشگاه تهران پایه گذاری شد و سال بعد با پذیرش پنج دانشجو عملاً به جمع گرایش های کشاورزی این دانشگاه پیوست. در سالیان بعد علاوه بر دانشگاه تهران، دانشگاه های اردبیل و بیرجند نیز جذب دانشجو در این گرایش را آغاز کردند. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز به عنوان اولین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1388 اقدام به راه اندازی و جذب دانشجو در رشته « علوم و تکنولوژی بذر» نمود.
با توجه به ایجاد این گرایش و نگاه ویژه ای که به آن بود، مسئولان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر آن شدند تا «اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر» را در 22 و 23 آبان ماه سال 1387 برگزار نمایند.
این همایش با همکاری موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد.
در اولین همایش با توجه به محدودیت وقت و تراز علمی مقالات، از مجموع مقاله رسیده به دبیرخانه همایش، تعداد 334 مقاله پذیرفته شد که از این تعداد 39 مورد بصورت شفاهی و 295 مقاله نیز بصورت پوستر ارائه گردید. همچنین در اولین روز برگزاری همایش 6 مقاله کلیدی توسط متخصصین و دانشجویان امر ارائه شد.
در این همایش، آقای دکتر رامین رحمانی(ریاست دانشگاه گرگان) به عنوان رئیس همایش و آقای دکتر ناصر لطیفی به عنوان دبیر همایش انتخاب شدند. همچنین جناب آقای دکتر افشین سلطانی و آقای دکتر عباسی به ترتیب دبیر علمی و دبیر کمیته اجرایی این همایش را بر عهده داشتند.مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر