نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

The First International Conference on Stock Exchange Banking & Insurance

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت) در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

بانکداری

انواع بانکداری

-  بانکداری الکترونیک

-  بانکداری شرکت

-  بانکداری اختصاصی

-  بانکداری تجاری

-   بانکداری سرمایه گذاری

-    استقلال بانک مرکزی (چالش ها و راهکارها)

-   بانکداری و توسعه اقتصادی

-    اقتصاد پایه بانک

-   Core Banking

-   Data Mining

-   رقبت پذیری بانک ها

-   مشتری مداری در بانک

-  بازاریابی در بانکداری

-   مدیریت زنجیره تامین در بانک

-   استقرار نظام کیفی و استانداردها در نظام بانکداری

-   مدیریت تحول در نظام بانکی

-   مدیریت ریسک و بانکداری

-   نیاز سنجی آموزشی و نظام جانشین جانشین پروری در بانک

-    سیستم های اطلاعاتی در بانک

-   توسعه علوم بانکداری در دانشگاه ها و موسسات علوم بانکی

-  نوآوری در ابزارها و خدمات بانکی

-  بانکداری اسلامی

-   نوآوری و خلاقیت در نظام بانکداری ایران

-   ابزارهای نوین پولی و بانکی در ایران

-   بانکداری و توسعه اقتصادی

-  بانکداری الکترونیک در ایران ( چالش ها و راهکارها)

-   بانکداری و مسئولیت های اجتماعی بانک ها (CSR)

-   استقلال بانک مرکزی (چالش ها و راهکارها)

-   تقابل سیاست گذاری های پولی بانک مرکزی با سیاست گذاری های مالی دولت

-  بانکداری و اقتصاد مقاومتی در کشور

-  بانکداری و پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

-  بانکداری و توسعه سیاسی

-   بانکداری و تاثیرات آتی آن بر بازراهای سرمایه گذاری رقیب

-   قوانین و مقررات تجاری حاکم بر بانکداری در ایران

-    قوانین و مقررات حقوقی،قضایی و کیفری در بانکداری

-  نظم بانکداری کشور در افق 1404

-   نقش منابع انسانی در توسعه نظام بانکداری کشور

-   چالش ها و فرصت های پیاده سازی قوانین مبارزه پولشویی

-   برنامه ریزی استراتژیک  و جاری سازی استراتژی در نظام بانکی

-  نظام ارزیابی عملکرد در بانک ها

-   سیستم جامع امنیتی (پدافند غیر عامل در بانک ها)

-   مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش در بانکداری

-   راهکارهای پیاده سازی ERP در بانک ها

-   بهترین تجارب در صنعت بانکداری جهان

-  نقش ارکان حقوقی و نظارتی کشور در صنعت بیمه

 بورس

-   بورس اوراق بهادار و توسعه اقتصادی

-    نقش و کارکرد بورس در رشد اقتصادی

-   تامین مالی شرکت ها

-   مدیریت ریسک در اوراق بهادار

-   بورس و توسعه اقتصادی

-  بورس و مدیریت بازاریابی و برند سازی در شرکت ها

-    نظام حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بورسی

-   مدیریت نقدینگی و رشد شرکت ها

-   ابزارهای نوین مالی و توسعه کارکرد بورس

-  نظارت بر ناشران بورسی (چالش ها و راهکاها)

-  بورس و عملکرد تجاری مالی و سازمانی شرکت ها

-  بازار سرمایه در افق 1404

-   قوانین و مقررات در بازار سرمایه (تنگناها و فرصت ها)

-  ارکان نظارتی و و اجرایی بورس در ایران (چالش ها و راهکارها)

-  بورس و توسعه فرهنگی در ایران

-  رفتار مالی سرمایه گذاران در بورس(چالش ها و راهکارها)

-   پذیرش شرکت ها در بورس (تنگناها و فرصت ها)

-    نقش حسابداری و حسابرسی در بورس

-   بورس و اقتصاد مقاومتی (فرصت ها و تهدیدها)

-    قوانین و مقررات حقوقی ، قضایی و کیفری حاکم بر  بورس (تنگناها و فرصت ها)

-     نقش ارکان حقوقی و نظارتی کشور در بورس

صنعت بیمه

-   بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه ای

-   نوآوری در ارائه خدمات بیمه ای

-    بیمه و مدیریت ریسک

-    نقش آفرینی صنعت بیمه کشور در بازار جهانی

-     بیمه و اقتصاد مقاومتی

-    الگوهای نظارتی و اجرایی در صنعت بیمه

-   مطالعه تطبیقی  الگوهای نظارتی  در صنعت بیمه

-   نقش ارکان حقوقی و نظارتی کشور در صنعت بیمهمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)