نخستین همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی

نخستین همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی

enviromental sustainable architecture confrence

پوستر نخستین همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی

نخستین همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ایران در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش معماری پایدار زیست محیطی

در این همایش، مقالات در سه بعد اصلی معماری پایدار که شامل (منابع انرژی)، اجتماع و اقتصاد است در قالب محورهای زیر  ارائه خواهند شد:

معماری پایدار و مصرف بهینة انرژی:
معماری پایدار و انرژی های تجدیدپذیر
معماری پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی در بنا
معماری پایدار و انرژی نهفته
معماری پایدار و بازخوانی معماری بومی

معماری پایدار و اجتماع:
معماری پایدار و هویت بومی
معماری پایدار و سلامتی جمعی
معماری پایدار و مشارکت مردمی
معماری پایدار و امنیت اجتماعی
معماری پایدار و آسایش (روانی،بصری، صوتی و حرارتی)
معماری پایدار و آموزش (ضررورت رشته های معماری پایدار)

معماری پایدار و اقتصاد:
معماری پایدار و اقتصاد خانواده
معماری پایدار و خودکفایی بنا (ZEB)
معماری پایدار و بازیافت (مواد، مصالح، منابع طبیعی ....)
معماری پایدار و سامانه مدیریت بنا (BEMS & BMS)