هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل سیستم های دینامیکی و کاربردهای آن

هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل سیستم های دینامیکی و کاربردهای آن

8th Seminar of Differential Equations Dynamical Systems and Their Applications

هشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل سیستم های دینامیکی و کاربردهای آن در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۷ تا ۳۱ تیر ۱۳۸۷ توسط دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.