اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)

The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment

پوستر اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست) در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور) - پژوهشکده سوانح طبیعی - موسسه آمو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

۱. فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته و فن آوریهای نوین.
2.توجه ودقت نظر دستاندرکاران به ضرورت توسعه پایدارو حفاظت محیط زیست و جهت دهی فعالیتهای تحقیقات نوآورانه محققان در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی.
3.جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست به اهمیت استفاده ازعلوم وفناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیتها و تحقق توسعه پایدار.
4.ترویج تحقیقات بنیادی وکاربردی در کلیه بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرحهای سازنده.

محورهای کنفرانس:

۱- جنگل و مرتع
- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار
2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
- آبخیزداری و استحصال آب باران
- مدیریت منابع آب و خاک
- آبیاری و زهکشی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
3- بیابان و بیابان زدایی
- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
- فرسایش بادی و ریز گردها
- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
- بیابانزایی و توسعه پایدار
4- علوم شیلات و آبزیان
- تکثر وپرورش آبزیان
- صید و بهره برداری
- بهداشت و بیماریهای آبزیان
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم شیلات و آبزیان
- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
5- علوم دام و دامپزشکی
- تغذیه دام و طیور
- فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
- بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی
- نقش علوم دامی در توسعه پایدار
6- تولیدات گیاهی
- مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
- گیاهشناسی و گیاهان دارویی
- مباحث مربوط به علوم زراعت و اصلاح نباتات
- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی
- نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار
7- مدیریت ، ترویج ، اقتصاد در بخش کشاورزی
- صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
- تحقیقات ، آموزش ،اقتصاد و ترویج کشاورزی
- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
- کاربرد فناوریهای نوین در بخش کشاورزی
- نظام بیمه ای و نظام بانکی محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
8-مدیریت سوانح طبیعی
- زمین لرزه و رانش زمین
- سیل و مخاطرات دریایی
- خشکسالی و تغییرات اقلیمی
- طوفان ، صاعقه و ریزگرد
- آتش سوزی در جنگلها و مراتع
- کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت خشکسالی و تغییرات اقلیمی
- نقش مدیریت سوانح طبیعی بر توسعه پایدار
9-پدافند غیرعامل
- نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
- نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
- نقش آموزش و فرهنگسازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
- آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
- نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
- کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخشهای مربوطه
- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
10- محیط زیست و توسعه پایدار
- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
- آلودگی های محیط زیست
- ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
- ارزیابی و آمایش سرزمین
- اقتصاد و حقوق محیط زیست
- تنوع زیستی و توسعه پایدار
- مدیریت انرژی
- مدیریت پسماند
- اکوتوریسم
- کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست
- نقش محیط زیست در توسعه پایدار

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)