دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

The Second national conference on sustainable development in arid and semiarid regions

پوستر دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۲ توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ابرکوه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- فرهنگ و توسعه پایدار
- آموزش و توسعه پایدار
- صنعت و توسعه پایدار
- کشاورزی و توسعه پایدار
- منابع آب و توسعه پایدار
- صنعت توریسم و توسعه پایدار
- معماری و توسعه پایدار
- انرژی های نو توسعه پایدار
- منابع طبیعی و توسعه پایدار
- بازار سرمایه و توسعه پایدار

 

محورهای ویژه استان یزد:

- منابع آب و توسعه پایدار در استان یزد
- صنعت وتوسعه پایدار در استان یزد
- معادن و توسعه پایدار در استان یزد
- جاذبه های توریستی و توسعه پایدار در استان یزد
- ظرفیت های پزشکی و توسعه پایدار در استان یزدمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک