نخستین همایش ملی دانشجویی گردشگری

نخستین همایش ملی دانشجویی گردشگری

پوستر نخستین همایش ملی دانشجویی گردشگری

نخستین همایش ملی دانشجویی گردشگری در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش علمی سراسری دانشجویی گردشگری توسط دانشگاه مازندران با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری همایش ملی دانشجویی گردشگری را برگزار می شود.


اهداف همایش:

- تعامل صاحب نظران و نخبگان بخش گردشگری
- طرح چالش ها و اسیب شناسی در زمینه های توسعه ی گردشگری در ایران
- شناخت توانمندی ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در ایران
- شناخت وارزیابی ظرفیت های گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر
- تدوین راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری در ایران

 


محورهای همایش:

-  گردشگری و توسعه اقتصادی
-  گردشگری و توسعه اجتماعی-فرهنگی
-  گردشگری و توسعه سیاسی
-  گردشگری و همبستگی ملی
-  گردشگری ومحیط زیست
-  گردشگری وامایش سرزمین
-  گردشگری و توسعه شهری و روستایی و عشایری