دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

2nd Seminar of Construction in Tehran

دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۵ تا ۳ خرداد ۱۳۸۵ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت