اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

1st Seminar of Construction in Tehran

اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۱ تا ۲ بهمن ۱۳۸۱ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.