همایش شهر برتر، طرح برتر

همایش شهر برتر، طرح برتر

1st Conference on Superior City, Superior Design

همایش شهر برتر، طرح برتر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۵ تا ۱۲ مرداد ۱۳۸۵ توسط سازمان عمران شهرداری همدان در شهر همدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش شهر برتر، طرح برتر