اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست

اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست

The first Student Conference pathology mining challenges - Environmental

اولین کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط گروه مهندسی معدن مرکز آموزش عالی شهیدباکری در شهر میاندوآب برگزار گردید.


روز سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 کنفرانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدن – محیط زیست در مرکز آموزش عالی شهید باکری و با همکاری سالن ارشاد برگزار شد.