شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran

شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران و دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار گردید.


اهداف همایش:

³ ایجاد ارتباط بین پژوهشگران ، دانشگاهیان و متخصصان صنایع مرتبط
³ آشنایی هر چه بیشتر محققان و علاقه مندان با آخرین دستاوردهای علمی بلورشناسی و کانی شناسی

موضوع همایش :
موضوع مقاله های قابل طرح در همایش شامل نتایج تحقیقات پژوهشگران بلورشناسی ، فیزیک ،  شیمی ،  مهندسی مواد و متالوژی ،  زمین شناسی ،  کانی شناسی ، زیست شناسی و داروسازی در زمینه های زیر می باشد :

1-     رشد ،  خواص فیزیکی و شیمیایی بلورها
2-     روشهای تجربی در پراش اشعه ایکس ، الکترون و نوترون
3-     روشهای تحلیل ساختار بلورها
4-     هندسه بلور و تعیین ساختار بلوری مولکولهای معدنی ، آلی  و لایه های نازک
5-      زمین شناسی و کانی شناسی و تعیین ساختار بلوری کانی های ناشناخته
6-     بلورشناسی و کانی شناسی صنعتی
7-     زیست شناسی ( ساختار مولکولی )
8-     سایر زمینه های مرتبط با علوم بلور شناسی و کانی شناسی
9- شبیه سازی ساختار و خواص بلورهامقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران