کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی

کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی

پوستر کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی

کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

علوم انسانی                                       
-مدیریت
-مدیریت دانش
-روانشناسی بالینی
-روانشناسی عمومی
-روانشناسی اجتماعی
-علوم اقتصادی
-حسابداری
-علوم سیاسی
-جامعه شناسی
-حقوق
-کتابداری
-الهیات و معارف اسلامی
-زبان و ادبیات انگلیسی و عربی
-علوم اجتماعی
-علوم تربیتی

آینده پژوهی در حوزه های
-هنر
-ادبیات انگلیسی
-ادبیات فارسی
-جامعه شناسی
-اسلامی
-اقتصادی
-عصر مجازی
-فرهنگ
-آموزش
-مدیریت
-فناوری
-کارآفرینی و سایر

توانمندسازی در حوزه های
-مالی
-اقتصادی
-مدیریتی
-گردشگری
-منابع انسانی
-سیستم های امنیت غذایی در صنایع غذایی و سلامت عمومیمقالات پذیرش شده در کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی