الکترونیک و فرصت های فرارو

الکترونیک و فرصت های فرارو

Future Electronics

الکترونیک و فرصت های فرارو در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


نظر به اهداف سال جاری مبنی بر “تولید ملی،حمایت از کارو سرمایه ی ایرانی “کانون علمی- فرهنگی رسانا، وابسته به دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، بر آن است تا با برگزاری سمیناری تحت عنوان “الکترونیک و فرصت های فرارو” بستر را برای توسعه هر چه بیشتر علم الکترونیک و همگامی آن با صنعت فراهم آورد. کمیته برگزار کننده سمینار قصد دارد تا با برپایی کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها، برگزاری سخنرانی ها، دریافت مقالات و ارزیابی تخصصی آنان، علاقه مندان را با جدیدترین دستاوردهای علمی و صنعتی در زمینه ی الکترونیک آشنا سازد. امید است بتوانیم به یاری پروردگار و تکیه بر تجارب بیست ساله ی این کانون در برگزاری کنفرانس های داخلی و خارجی، قدمی در راه پیشرفت و اعتلای میهن اسلامی مان همراستا با صنعت روز دنیا برداریم.