سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

The 3rd International Conference of Construction Industry

پوستر سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۱ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۱ توسط موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث


هدف این کنفرانس تبیین زنجیره ای از فعالیتها و اقدامات مستقلی است که انحصاراً موجبات توانمند سازی و ارتقاء مجموعه صنعت احداث و شرکتهایی که در این حوزه فعالیت می نمایند نیست، بلکه به دنبال بررسی رویکردها و تبیین زیرساخت هایی است که بطور کلی، امر توسعه و ماندگاری با حضور و استقرار آنها تحقق می یابد. از جمله این موارد، می توان به ایجاد زیرساخت های علمی، آموزش های لازم و افزایش توان اجرایی اشاره نمود.

محورهای برگزاری :
 الف- نقش دولت (بررسی محیط بیرونی): 1.تاثیر بسته های تشویقی مالی، بیمه ای، مالیاتی
 الف- نقش دولت (بررسی محیط بیرونی):2.نقاط قوت و ضعف قانون های جاری تجارت، گمرک، مالیات، تأمین اجتماعی و کار
 الف- نقش دولت (بررسی محیط بیرونی):3.تاثیر طرح تحول اقتصادی
 الف- نقش دولت (بررسی محیط بیرونی):4.مدیریت ریسک و نقش دولت
 الف- نقش دولت (بررسی محیط بیرونی):5.تأثیر عدم انجام تعهدات
 الف- نقش دولت (بررسی محیط بیرونی):6.وجود یا تقویت قانون استفاده از حداکثر توان شرکت های داخلی
 الف- نقش دولت (بررسی محیط بیرونی):7.نقاط قوت و ضعف نظام ارجاع پروژه ها
 ب- نقش صنعت احداث (بررسی محیط داخلی):1.چشم انداز صنعت احداث در صورت واگذاری نظام فنی به تشکل های صنفی و حرفه ای
 ب- نقش صنعت احداث (بررسی محیط داخلی):2.تأثیر ایجاد کنسرسیوم، شرکت های مادر تخصصی و شرکت های سهامی عام
 ب- نقش صنعت احداث (بررسی محیط داخلی):3.لزوم تدوین استراتژی برای توسعه ی شرکت ها
 ب- نقش صنعت احداث (بررسی محیط داخلی):4.نقش بازاریابی و توسعه ی بازار در توانمندسازی و ماندگاری شرکت ها
 ب- نقش صنعت احداث (بررسی محیط داخلی):5.نقش برنامه ریزی و کنترل پروژه
 ج- تجربه ی کشورهای درحال توسعه (اصل جهانی اندیشیدن)
 د- تجارب مدیران صنعت احداث (اصل بومی عمل کردن)
 ه- زمینه سازی توسعه ی پایدار : 1.نقش واحدهای تحقیق و توسعه ی بخش خصوصی
 ه- زمینه سازی توسعه ی پایدار : 2.نقش توسعه ی دانش فنی
 ه- زمینه سازی توسعه ی پایدار : 3.بهره گیری از فناوری نوین در طراحی و اجرای پروژه ها
 ه- زمینه سازی توسعه ی پایدار : 4.نقش توسعه ی منابع انسانی و آموزش مستمر پرسنل
 ه- زمینه سازی توسعه ی پایدار : 5.نقش مهندسی ارزش
 ه- زمینه سازی توسعه ی پایدار :6.کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 ه- زمینه سازی توسعه ی پایدار :7.بررسی روش های استحصال از منابع نفت و گاز مشترک
 ه- زمینه سازی توسعه ی پایدار :8.بررسی روش های ازدیاد برداشت از منابع نفت و گاز کشورمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث