اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

پوستر اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط شرکت مشاوران شهر هوشمند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محورهای اساسی کنفرانس بر اساس ابعاد و مولفه های اصلی " شهر هوشمند" تعیین گردیده و به شرح زیر تعریف شده اند:
-کارآفرینی و کسب و کار هوشمند
-نظریه ها و مدل های شهر هوشمند
-زیرساخت و تکنولوژی هوشمند
-مدیریت شهری شهر هوشمند
-حمل و نقل و ترافیک هوشمند
-شهروند و اجتماع هوشمند
-برنامه ریزی شهری شهر هوشمند
-مدیریت انرژی هوشمند
-اقتصاد و تجارت هوشمند
-معماری و شهرسازی هوشمند
-سلامت و محیط زیست هوشمند
-دولت هوشمند
-روش های اجرا و پیاده سازی مولفه های شهر هوشمند و دستاوردهامقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند