همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development

پوستر همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط شرکت سازه کویر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بوکان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


موضوع توسعه شهری و معماری پایدار از مباحث مهم در حوزه شهرسازی و معماری است که نگاه بخش وسیعی از صاحبان ادبیات علمی توسعه شهری و طراحان معماری را به خود جلب کرده است. در کشورما، علی‌رغم فعالیت‌های صورت گرفته در سالهای اخیر، فقدان تجربیات علمی و پژوهشی که تبین‌کننده مفاهیم و مباحث این حوزه باشد احساس می‌شود. از اینرو «همایش معماری پایدار و توسعه شهری» به دنبال آن است که با گردهم‌آوردن صاحبان اندیشه، دانشگاهیان، مدیران سازمان‌های ذی‌ربط مهندسین مشاور، متخصصان و علاقه‌مندان موضوع توسعه شهری و معماری پایدار، به بررسی تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه و انتشار نتایج آن بپردازد. امید است با مشارکت پژوهشگران این عرصه زمینه ارائه آخرین پژوهش‌ها و مطالعات در این همایش فراهم شود.

محورهای همایش:

1- آموزش معماری و شهرسازی پایدار
 
-  فرهنگ، اجتماع و هویت در آموزش معماری پایدار
 
-  آموزش‌ و پژوهش‌های مجازی معماری و شهرسازی
 
-  آموزش مفاهیم مرتبط با توسعه شهری
 
-  آموزش و پژوهش در توسعه شهری پایدار
 
  
2- معماری پایدار، فرهنگ و سنت

 
-  ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخص‌های آن
 
- ارتباط دوسویه معماری پایدار و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی

-  شناخت الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران
 
  
3- نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار
 
-  شهرسازی نوین و صرفه جویی در مصرف انرژی
 
-  ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
 
-  کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری
 
-  معماری و تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 
- ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
 
 
4- اقتصاد، توسعه شهری و معماری
 
- فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار
 
- اقتصاد شهری و حقوق محیط زیست
 
-  مدیریت مالی و نگرش درآمدزایی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری

-  جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری
 
-  اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری
 
 
5- سوانح طبیعی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 
-  کاهش آسیب پذیری و بهسازی اماکن و شریانهای شهری
 
- راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها
 
-  معماری پایدار و مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعی
 
- امنیت و مدیریت بحران‌های شهری
 
  
6- توسعه شهر ایرانی، اسلامی

 
- الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی اسلامی

- نمادها و نشانه‌ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران
 
- بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری گذشته و حال
 
- نقش معانی و مفاهیم در سازماندهی شهرهای ایرانی اسلامی و معماری ایران
 
- نقش آموزه های دینی در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران
 
- چالش‌های پیش‌روی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
 
  
7- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
 
- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
 
- معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 
- ارتقای خدمات شهری و بکارگیری تکنولوژی‌های نو به منظور ایجاد شهر هوشمند
 
- شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند
 
  
8- توسعه شهری پایدار
 
- سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 
- شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 
- حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 
- شهرهای جدید و توسعه پایدار شهری
 
- تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
 
- توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
 
 
محور ویژه: شهرهای میانی و توسعه پایدار
 
- کارکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه‌ای، ناحیه‌ای و ملی
 
- الگوهای آینده توسعه پایدار شهرهای میانی در ایران
 
-  توسعه گردشگری پایدار در شهرهای میانی
 
-  توسعه پایدار شهرستان بوکان: موانع، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها
 
 

 
 مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری