هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

7th Sympozium on Advances in Sience & Technology

پوستر هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران و دانشگاه هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

Theme:

 Civil Engineering & Geoinformation Technology
- Disaster Management,Environmental Engineering and Remote Sensing
- Construction Materials,Technology and Management
- Soil,Foundation and Geotechnical Engineering
- Water Resources Engineering and Management
- GIS and Transportation Engineering
- Earthquake,Construction Materials,Reinforcement
- Hydraulic Engineering and Turbulence Modeling
- GIS and Remote Sensing Technology
 
Electrical,Communication Engineering (ECE
- Digital and Microprocessor/Controller Systems
- Applied Electronics
- Applied Electronics/Electronics in Medicine
- Nanotechnology and MEMS – Materials and Devices and Solid State Devices
- Systems,Controls and Automated Manufacturing
- Optical Devices and Systems
 
Computer Engineering & Computer Science (CECS)
- Computer Modeling
- Computer Engineering
- Computer Networks and Distributed Systems
- Image Processing
- Information Technology
- Linguistics
- Computer Software and Application

Architecture and Urban
- Sustainable development
- Building Construction/Sustainable Architecture
- Urban Design -Geography -Identity and Regional Planning
- Urban Management/Urban Sociology

Marine Science and Technology
-Marine Biology
-Oceanography
-Ocean Technology
-Coastal Watersمقالات پذیرش شده در هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی