دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۹ توسط مهندسین مشاور سروآب در شهر مشهد برگزار گردید.


اهداف سمینار:
• معرفی پساب های شهری به عنوان منبع آبی پایدار
• ارتقاء و گسترش دانش و آگاهی های تخصصی
• بررسی مزایا و چالش های فراروی استفاده از آبهای بازیافتی
• استفاده از آبهای بازیافتی در راستای اصلاح الگوی مصرف آب
• ارائه تجارب و راهکارها
• معرفی فناوریهای نوین

محورهای سمینار:
•  معرفی فناوری های نوین تصفیه و بهبودکیفیت پساب های شهری جهت مصارف کشاورزی       
•  نتایج تحقیقات و تجارب در زمینه اثرات کمی و کیفیکاربرد  پساب شهری در :
     - آبیاری محصولات زراعی و باغی و منابع طبیعی
     - خاکهای کشاورزی
• جنبه های زراعی استفاده از پساب( الگوی کشت ، نوع کشت ، زمان کشت ، سیستم آبیاری و ...)

• ملاحظات بهداشتی مرتبط با :
    - کاربران 
    - محصولات زراعی     
    - مصرف کنندگان محصولات
• جنبه های زیست محیطی استفاده از پساب در آبیاری
• ملاحضات اقتصادی و اجتماعی
• جنبه های حقوقی و قانونی
• چشم انداز آینده استفاده از پساب در کشاورزی
 
برنامه های سمینار:
• ارائه مقالات منتخب بصورت سخنرانی یا پوستر
• ارائه دیدگاههای کاربران و صاحبنظران
• برپایی نمایشگاه های جنبی
• انتشار ویژه نامه ، لوح فشرده و کتابچه مقالاتمقالات پذیرش شده در دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب