دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز

پوستر دومین  همایش ملی معماری و شهرسازی سقز

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علمی کاربردی سقز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سقز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

معماری و شهرسازی هویت گرا
-ارزشهای بومی و عناصر طبیعی و هویت شهر
-آسیب شناسی هویت معماری و شهرسازی معاصر
-بررسی شناخت عناصر هویتی در شهرهای ایرانی
-تاثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی
-نقش هویت بخشی در آموزش طراحی معماری و شهرسازی
-لزوم شناخت گرافیک محیطی و اثرات آن بر ارتقاء سواد دیداری
-هویت حس و تعلق مکانی در عرصه ها و فضاهای عمومی و همگانی
-شناخت شیوه های تبلیغاتی نوین شهری و تاثیر آن بر نمای شهری
-مصالح و فناوری های نوین در ارتقای هویت های تاریخی شهرهای معاصر
-فقر شهری و ابعاد آن و بررسی اسکان غیر رسمی به عنوان تجلی فضایی فقر شهری
-لزوم بازنگری در ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی با دیدگاه های بومی، اقلیمی و هویتی
-شناخت هویت های نوین ایجاد شده در زندگی کنونی و یافتن تعامل های آن ها با زندگی گذشته

 

 مداخله در بافت (بافت های میانی) شهرهای تاریخی
-شیوه های نوین مدیریت در بافت میانی شهرها
-رویکردها، شیوه ها و راهکارهای مداخله در بافت فرسوده
-چالش های هویتی در بافت میانی شهرها و راهکارهای احیاء آن
-راه کارهای انسجام بخشی و تجدید حیات شهری در بافت های میانی
-محدودیت ها و پتانسیل های ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در بافت فرسوده
-ارزیابی الگوهای مشارکت مردمی و فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت میانی
-الگوسازی، احیاء ارزش های تاریخی و شناخت ساختارهای هویتی در معماری و شهرسازی معاصر
-فعالیت های محرک در برنامه های بازآفرینی در مقیاس شهر و محله، معرفی پروژه های محرک توسعه و انواع آن
-جایگاه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طراحی های معماری و شهرسازی بافت های فرسوده و تاریخی

صنعت توریسم و گردشگری
-نقش صنعت گردشگری بر اقتصاد منطقه
-نقش معماری و شهرسازی در صنعت توریسم و گردشگری
-گردشگری، میراث فرهنگی و میراث شهری در شهرهای تاریخی
-بررسی تاثر گذاری صنعت گردشگری در شهرهای تاریخی و با هویت
-مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در بخش معماری و شهرسازی
-ارزیابی جایگاه صنعت توریسم و گردشگری در حوزه معماری و شهرسازی سقز و راهکارهای ارتقاء
-توسعه گردشگری(مدیریت گردشگری، مدیریت اکوتوریسم، توسعه پایدار، مدل های اقلیمی) در شهرهای با قدمت تاریخی

 

معماری و شهرسازی سقز

-نقش عوامل طبیعی و حفظ آن در معماری و شهرسازی سقز
-لزوم بازنگری بافت تاریخی سقز و تهیه نقشه های تاریخی شهر
-ارزیابی و شناخت الگوهای تاریخی و هویت بخشی شهرستان سقز
-بررسی چگونگی همخوانی شیوه طراحی پلان های مسکونی با هویت اجتماعی ساکنان سقزمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز