همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی

همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی

Regional Conference on Accounting and Auditing

پوستر همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی

همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.


محورهای همایش:

- حسابداری مدیریت و مدیریت هزینه
- حسابداری مالی و بازار سرمایه
- حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی
- حسابرسی و اطمینان بخشی در کسب و کار