همایش ملی زن و معماری

همایش ملی زن و معماری

پوستر همایش ملی زن و معماری

همایش ملی زن و معماری در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ تا ۲۵ آذر ۱۳۸۸ توسط آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه سما - تهران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش :

1- زن و معماری
-  زنان در حوزه ی پژوهش معماری
-   نقش آموزشی زنان در معماری
-  عملکرد مدیریتی و اجرائی  زنان درمعماری و شهرسازی
-  معماری و شهرسازی در مواجهه با روانشناسی و جامعه شناسی زنان
-  معماری و شهرسازی در خور زنان

2- زنان معمار
- تبیین نقش زنان معمار در معماری و طراحی شهری
- نقش زنان بر معماری جهان
-  نگرش زنان معماردر طراحی منظره
- خلاقیت زنانه در معماری
- رویکرد زنان معماردر مسیر معماری پایدار

3- معماری ایرانی و زن
- جایگاه زن در هویت معماری ایرانی
- نقش زنان در مسیر تحول معماری ایرانی
- حریم و حجاب درمعماری ایرانی
- زن ایرانی و معماری اسلامیمقالات پذیرش شده در همایش ملی زن و معماری