کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

پوستر کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ توسط اداره جهاد کشاورزی کوهدشت و شرکت پنام خط نوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کوهدشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس

کشاورزی و توسعه پایدار

مکانیزاسیون و مکانیک ماشین‌های کشاورزی

-  زراعت و اصلاح نباتات

-  علوم باغبانی و فضای سبز

-  تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک

-   گیاه‌پزشکی(مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌های گیاهی، علف‌های هرز )

-  علوم تکنولوژی نهال و بذر

-  پدافند غیرعامل و امنیت زیستی

-   نقش نظام اقتصادی و بیمه‌ای در توسعه کشاورزی

 

ترویج و آموزش کشاورزی و مدیریت منابع

-  آموزش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی

-   هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

-   بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی

-   آموزش و گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک

-   کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی

-  کاربرد IT و ICT در ترویج و توسعه کشاورزی

 

کشاورزی، علوم غذایی، دامی و شیلات

-   دستاوردهای نوین در حشره‌شناسی کشاورزی

-   دستاوردهای نوین در علوم و صنایع غذایی

-  دستاوردهای نوین در علوم دام و دامپزشکی

-  دستاوردهای نوین در علوم شیلات و آبزیان

-  فنآوری‌های نوین در نگهداری فرآورده‌های خام دامی

-  آلودگی فرآورده‌های گوشتی و لبنی

 

مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

-  حفاظت کیفی و کمی منابع آب

-   شبکه های آبیاری و زهکشی

-   افزایش بهره وری توزیع، انتقال و مصرف آب

-    مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبی

-   بهره برداری از آبهای زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارف

-   مدل‌سازی در آبیاری و زهکشی

-    روش‌های نوین در آبیاری و زهکشی

 

محیط زیست و منابع طبیعی

-   محیط زیست و آمایش سرزمین

-   جنگل و مرتع و بیابان

-   تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار

-  کشاورزی زیستی(ارگانیک)

-   هواشناسی کشاورزی

-   کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی

-   نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی و محیط زیست

-  تجمع زیستی آلاینده‌های محیطی در زنجیره غذایی

 

توسعه روستایی

-   معماری روستایی و توسعه پایدار

-   ابعاد مکانی- فضایی توسعه پایدار روستایی

-  مسکن و بهسازی روستایی

-  آسیب شناسی توسعه پایدار روستایی

-  نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی

-  نقش برنامه‌ریزی، مدیریّت و سازمان‌های محلّی در توسعة روستایی

-  گردشگری، اقتصاد و توسعه پایدار روستایی

-   بافت‌های ارزشمند، میراث فرهنگی روستایی و توسعه پایدار

-   مشارکت‌های مردمی و طرح‌های روستایی

-   مسایل اجتماعی و مشکلات جامعة روستایی ایران

-   جهانی شدن و چشم انداز آیندۀ روستاهای کشور

-   نقش فنآوری‌های نوین در توسعة نواحی روستایی

 

و دیگر موضوعات مرتبط با توسعه کشاورزیمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی