دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

پوستر دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲ توسط مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا در شهر تهران برگزار گردید.


با اتکال به عنایت الهی و شکر نعمت توفیق در برگزاری موفق نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، با استفاده از تجارب به دست آمده و مشارکت مراکز معتبر علمی حوزوی و دانشگاهی، دومین کنگره بین المللی همراه با اعطاء جایزه جهانی ویژه نوآوری و نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی در سال 1392 برگزار خواهد شد.


محورهای کنگره:

- نقد علوم انسانی متداول
- فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی
- پیوندهای بین رشته ای علوم طبیعی و علوم انسانی با رویکرد اسلامی
- نظریه پردازی و نوآوری با رویکرد اسلامی در قلمرو رشته های:
 فقه و حقوق
 علوم سیاسی
 جامعه شناسی و ارتباطات
 اقتصاد
 تعلیم و تربیت
 روانشناسی
 مدیریت