نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی

نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی

The First Specialized and Applied Conference on Asphalt Mixture

نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۷ تا ۱۸ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


پوستر نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتیمحورهای مقالات:
·تولید آسفالت
· پخش و انتقال آسفالت
· تعمیر و نگهداری آسفالت
· خرابی‌های آسفالت (علل و راهکارها)مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی