همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی

همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی

International Conference on the rights of young people in the Islamic community

همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط کانون اندیشه‌آفرینان جوان در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی