اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

1st Regional Water Resources Development Conference

پوستر اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ابرکوه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب محورهای همایش:
1.مدیریت بهره برداری از منابع آب
2.تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب
3.هیدرولیک رسوب
4.هیدرولوژی و هیدرولیک
5.سازه های هیدرولیکی
6.ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای منابع آب
7.اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوق و سیاسی طرح توسعه ی منابع آبمقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب