اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی (مسکن و بافت)

اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی (مسکن و بافت)

1st International Conference on Rural Settlements: Housing and Fabric

پوستر اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی (مسکن و بافت)

اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی (مسکن و بافت) در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونت بازسازی و مسکن روستایی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی

مقدمه:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد با مشارکت دانشگاه ها و نهادهای علمی و اجرایی فعال در روستاها، اولین کنفرانس بین المللی «سکونتگاههای روستایی با محوریت مسکن و بافت» را برگزار نماید. بدینوسیله از صاحبنظران، متخصصین و همه علاقمندان به توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی دعوت به عمل می آورد تا با ارائه مقاله در این کنفرانس مشارکت نمایند.

زمینه:
بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند. سابقه تاریخی نشان دهنده نقش پراهمیت روستائیان در توسعه کشور می باشد. اهتمام به توسعه کالبدی و رفع نیاز روستاها متناسب با ضرورت های زندگی امروز و تأمین مسکن و محیط مناسب در روستاها امری اجتناب ناپذیر است. چگونگی توسعه پایدار روستاها موضوعی است که همواره ذهن برنامه ریزان، طراحان، مجریان و مدیران بخش های روستایی را به خود مشغول داشته و سؤالات متعددی از قبیل نحوه دستیابی به چارچوبهای نظری و عملی در زمینه طراحی کالبدی، حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از انرژی، بهره برداری از دانش ساخت و ساز و فناوری های نو، مصالح کارآمد، ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، مدیریت روستا و مانند آن فراروی ایشان قرار داده است.
برگزارکنندگان کنفرانس تلاش می نمایند شرایطی را فراهم نموده تا صاحب نظران و فرهیختگان بتوانند در فرصت پیش رو نظرات خود را مورد بحث و بررسی  قرار دهند.

اهداف کنفرانس:
بازشناسی و بازخوانی اهداف، سیاستها، برنامه ها و اقدامات توسعه روستایی در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی با توجه به شیوه ها و روش های مشترک در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت روستایی به منظور دستیابی به توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی

محورهای اصلی و زیر محورهای تخصصی کنفرانس:
برنامه ریزی و طراحی مسکن روستایی :
اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی  گونه شناسی مسکن روستایی (معرفی و بازشناسی مسکن روستایی در داخل و خارج کشور)
 طراحی مسکن روستایی( با رویکرد معماری اقلیمی، معماری بومی، انرژیهای نو در معماری روستایی و ...)
 مسکن و محیط (مکان، بافت، بستر، ...)
 آموزشِ طراحی مسکن روستایی
 برنامه ریزی و مسکن روستایی
برنامه ریزی و طراحی بافت های روستایی:
 ابعاد کالبد روستایی  مؤلفه های تحول بافتهای روستایی
 رویکردها و الزامات طراحی و برنامه ریزی پایدار بافت های روستایی
 تجربیات طراحی و برنامه ریزی کالبدی روستایی
 مدیریت و فناوری ساخت، سازه و مصالح:
روشهای تحلیل و طراحی سازه ساختمانهای روستایی، تحقیقات و تجربیات ایران و جهان
مصالح ساختمانی قابل مصرف در سکونتگاههای روستایی ایران با رویکرد مصالح بوم آورد
روشهای رایج ساخت و ساز سکونتگاه های روستایی، آسیب شناسی و بهبود روشهای سنتی، بهسازی و مقاوم سازی ساختمانهای روستایی
 فناوریهای نوین در مسکن روستایی ( اجزاء و مصالح، سیستم های سازه ای، روشهای اجرا، انرژی)
 مدیریت و برنامه ریزی در طراحی واجرا، آموزش و تحقیقات در مدیریت اجرا، گسترش و نهادینه کردن سازمان های محلی مشاوره و پیمانکاری
 مقررات ملی ساختمان با رویکرد مسکن روستایی
ابعاد مکانی- فضائی سکونتگاههای روستایی:
 ابعاد و رویکردهای مکانی- فضائی
 برنامه ریزی فضائی و توسعه پایدار روستایی
 تعامل روستایی- شهری
 مکانیابی روستایی
 مسائل زیست محیطی سکونتگاههای روستایی
اقتصادِ مسکن روستایی:
 مسکن روستایی و اقتصاد کلان
 مسکن روستایی و اقتصاد خرد
 صنعت ساختمان در روستا : از دیدگاه اقتصادی
 برنامه ریزی مسکن روستایی در برنامه های توسعه اقتصادی : پیشینه و آینده نگری
 مطالعات تطبیقی اقتصاد مسکن در روستا (در سطح جهانی و منطقه ای، درسطح ملی و استانی و بر حسب گونه های مختلف سکونتگاهی روستایی)
نظام حکمروائی روستایی:
 دیدگاه ها و رویکردهای جدید در حکمروائی روستایی
 تجارب موفق حکمروائی روستایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
 محدودیت ها و چالشهای حکمروائی روستایی
 نهادسازی و تقویت مشارکت روستایی
 چالش های قلمرویی حکمروائی روستایی در مناطق شهری
 مدیریت پس از سانحه و مقاوم سازی:
 روشهای نوین ارزیابی آسیب پذیری و خسارت
 سرپناه پس از سانحه (اضطراری- موقت- دائم)
 ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی سوانح و بازسازی
 وجوه نظری بازسازی سکونتگاههای روستایی