همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان

همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان

National Conference on the role of universities in entrepreneurship and knowledge-based economy

پوستر همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان

همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر لامرد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:


 کارآفرینی
- نقش آموزش‌عالی در توسعه کارآفرینی (دانشگاه‌های کارآفرین)
- نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
- ارتباط دانشگاه با صنعت و تاثیر آن در توسعه کارآفرینی
- نقش مراکز آموزش فنی- حرفه‌ای و علمی-کاربردی در توسعه کارآفرینی
- کارآفرینی در عصر الکترونیک (نقش کسب و کارهای الکترونیکی و دولت الکترونیک)
- نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در ارتقای کارآفرینی
- تشخیص فرصت‌های کارآفرینی مشاغل نوین
-استقرار و مدیریت کسب و کارهای جدید
-کارآفرینی و صنعت گردشگری
- کارآفرینی فردی (ویژگی¬های شخصیتی کارآفرینان)
- کارآفرینی در سازمان‌ها و کارآفرینی شرکتی
- کارآفرینی و مدیریت شهری
- روابط متقابل فرهنگ کار و کارآفرینی
- راهکارهای بهبود وضعیت کارآفرینی در شرایط تحریم
- نقش سیاست و دیپلماسی سیاسی در بهبود فضای کسب و کار
- کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشاغل خانگی و روستایی
- رویکرد جامعه شناختی به کارآفرینی (نقش فرهنگ و مذهب)
- نقش کارآفرینی در نیل به اهداف سند چشم¬ انداز ۱۴۰۴
- نقش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در تسهیلات کارآفرینی
- سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور در توسعه کارآفرینی
- روش‌های تأمین مالی برای راه اندازی کسب و کار
-نقش بازار بورس و اوراق بهادار در توسعه کارآفرینی
-شناسایی موانع ورود بخش خصوصی به حوزه‌ی کسب و کار و ارائه ¬راهکارها
-نقش زنان در کارآفرینی
-نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی.

ارتباط بین دانشگاه و صنعت (جامعه):
-مبانی نظری و تجربی در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت.
-انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت(جامعه).
-مدلها / الگوها / چهارچوبهای ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت(جامعه).
-مبانی نظری و تجربی در مورد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری.
-کلینیکهای تخصصی مشاوره و شرکتهای کارگزار، راه اندازی و استمرار کسب و کارهای دانش بنیان.
-کسب و کارهای(شرکتهای) دانش بنیان و تجاری سازی دانش و تکنولوژی

دانشگاههای نسل سوم(کارآفرین و ارزش آفرین):
- مبانی نظری و تجربی در مورد دانشگاه های نسل سوم.
- کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین – تجاری سازی دانش و تکنولوژی دانشگاهی.
- برنامه ها و نظامهای آموزشی کارآفرینانه در دانشگاهها.
- نقش دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در توسعه کار آفرینی
- مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
- کارآفرینی، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف دانشگاهی

تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی:
- خلق ثروت (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی) دانش بنیان در حوزه های مختلف دانشگاهی.
- فروشگاهها، نمایشگاهها، و فن بازارهای محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
- زنجیره فروش و خدمات بعد از فروش(مدیریت زنجیره عرضه) محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
- خوشه های کسب وکارها، اتحادیه ها، اصناف، و سازمانهای حمایتگر از محصولات(آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
-  مدلها / چهارچوبها / الگوهای اشتغال زایی و درآمد زایی در حوزه های مختلف محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

محور آزاد (طرح توجیهی و تحقیقات علمی و کاربردی در حوزه کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان)