هشتمین همایش ملی لاستیک

هشتمین همایش ملی لاستیک

8th Iran Rubber National Conference

هشتمین همایش ملی لاستیک در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۵ تا ۲۴ آبان ۱۳۸۵ توسط انجمن صنعت تایر ایران در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی لاستیک