پنجمین همایش ملی لاستیک

پنجمین همایش ملی لاستیک

5th Iran Rubber National Conference

پنجمین همایش ملی لاستیک در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۰ تا ۸ اسفند ۱۳۸۰ توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی لاستیک