نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی

نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی

پوستر نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی

نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۴ توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

ایمنی
امداد و نجات در راههای روستایی
نقش پدافند غیرعامل در حمل و نقل روستایی
حمل و نقل روستایی و مدیریت بحران
ارتقاء فرهنگ عبور و مرور در مناطق روستایی
ارتقاء ایمنی تردد دانش آموزان،  موتورسواران و عابران پیاده در راههای روستایی
ایمن سازی تردد ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دام در راههای روستایی
روش های کم هزینه ایمن سازی راههای روستایی
بررسی و ارزیابی اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل ایمنی در راههایروستایی و ارایه پیشنهاد به حهت تکمیل ان
حریم راههای روستایی
تحلیل تصادفات و تلفات ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی در راههایروستایی
حمل و نقل مواد خطرناک در راههای روستایی
حمل و نقل محصولات کشاورزی و دامی فساد پذیر
مشخصات فنی راههای مرزی
نحوه مدیریت راههای روستایی و همچنین مجازات رانندگان متخلف
نقش شبکه راههای روستایی در ایمنی و امنیت مناطق مرزی
جانمایی اورژانس 115 و سایر مراکز خدماتی در شبکه راههای روستایی
نقش راههای روستایی در پیشگیری از قاچاق کالا و..

محیط زیست و آمایش سرزمین
انرژیهای تجدید پذیر در حمل و نقل روستایی
حمل و نقل روستایی و توسعه پایدار
ملاحظات زیست محیطی در حمل و نقل روستایی
گسترش راههای روستایی و چکونگی لحاظ معیارهای زیست محیطی
حمل و نقل روستایی و آمایش سرزمین
جایگاه حمل و نقل روستایی در طرح های هادی و ناحیه ای
منظرآرایی در شبکه راه های روستایی

زیرساخت و شبکه
طراحی شبکه حمل و نقل عمومی بار و مسافر روستایی
راهکارهای نوین بهسازی و مرمت راههای روستایی
روشهای نوین و کم هزینه ساخت و روکش راههای روستایی
مکان یابی و جانمایی پایانه های عمومی بار و مسافر روستایی
یکپارچه سازی حمل و نقل درون شهری ، برون شهری و روستایی
شناسایی و رفع نقاط  مستعدپرحادثه در راههای روستایی
مناسب سلزی طرح هندسی راههای روستایی متناسب با شرایط بومی واقلیمی ایران
امدادرسانی در راههای روستایی
خدمات و تاسیسات جانبی حمل و نقل روستایی
شبکه معابر درون روستا

مشارکت اجتماعی و نهادهای محلی
عدالت در حمل و نقل روستایی
نقش زکات ؛ کمک های مردمی ؛ خیرین و وقف  در حمل و نقل روستایی
نقش بخش خصوصی در ارتقا حمل و نقل روستایی
چگونگی مشارکت دهیاریها در ساماندهی حمل و نقل روستایی
نقش سمن ها ( سازمانهای مردم نهاد) در بهبود حمل و نقل روستایی
حمل و نقل روستایی و حقوق شهروندی

مدیریت سیستم های حمل و نقل
مدلها و شاخصای تعیین نرخ کرایه در حمل و نقل عمومی بار و مسافرروستایی
مدلهای تخصیص بهینه ناوگان حمل و نقل روستایی
نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند در حمل و نقل روستایی
حمل و نقل روستایی و سیستم های ارتباطات
مدیریت تقاضای سفر روستائیان در حومه و خارج شهر ها
امکان سنجی بکارگیری شیوه های غیر جاده ای حمل و نقل( ریلی ، دریایی وهوایی) در سفر روستاییان و محصولات کشاورزی

 اقتصاد و تولید ملی
اشتغال زایی ناشی از حمل ونقل عمومی، بار و مسافر روستایی
نقش بهبود حمل و نقل روستایی در ارتقا شرایط تولید و عرضه محصولات کشاورزی ؛ دامی و....
نقش حمل و نقل روستایی در افزایش صادرات محصولات کشاورزی و دامی
نقش حمل و نقل روستایی در توسعه گردشگری
جایگاه حمل و نقل روستایی در دسترسی به نواحی صنعتی و معدنی روستاها
ارزیابی اقتصادی و... روشهای اجرای روسازی راههای روستایی با تاکید برتکنولوژی های نو
برآورد هزینه های اجرای راههای روستایی و مقایسته ان با سایر کشور های دنیا
بررسی تاثیرات احداث راه بر بهره وری و ارزش افزوده زمین ها  
نقش راههای روستایی در پیشگیری از مهاجرت روستائیان
راهکارهای جذب سرمایه گذار در ساخت
نقش حمل و نقل  روستایی درارتقا  سلامت روستائیان

جابجایی مسافر و بار روستایی
 راهکارهای توسعه و مطالعات جامع حمل و نقل در شبکه راههای روستایی کشور
ناوگان مناسب حمل و نقل عمومی بار و مسافر روستایی
مطالعات مبداء و مقصد سفر در حمل و نقل روستایی
شناسایی متغیرهای عرضه و تقاضا در حمل و نقل عمومی روستایی
مدلهای عرضه و تقاضای حمل و نقل روستایی
مطالعات شناسایی نیازها و اهداف سفر های روستایی و باز های زمانی (پیکسفر ها و.. )
مطالعه پارامتر های موثر در جانمایی مراکز جمع اوری گندم ؛ سردخانه ها؛ پایانه های حمل و نقل  و ....

قوانین، مقررات و استانداردها
خلاء ها و موانع قانونی موجود در مسیر ساماندهی حمل و نقل روستایی
 مطالعات تطبیقی تجربیات کشورهای موفق درساماندهی و..... حمل و نقل روستاها
 نیاز سنجی بازنگری در قوانین، مقررات و استانداردها ی مرتبط با توسعه وبهسازی شبکه راههای روستایی
درجه بندی و رده بندی عملکردی راههای روستایی از حیث ترافیک عبوری و ...
ضوابط و استانداردهای فنی خودروهای عمومی در حمل و نقل روستایی
نحوه سنجش کیفیت خدمات حمل و نقل بار و مسافر روستایی و مقایسه آن بااستانداردهای سایر کشورها
استاندارد سازی مد های حمل و نقلی و خصوصیات انها در مناطق روستایی بااستفاده از تجربیات جهانی
آیین نامه ها و دستورالعمل ایمنی در راههای روستایی