پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

پوستر پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۲ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- ایجاد فضای تولید فکر، ایده و نظریات کارشناسی و به صحنه آوردن محققان، پژوهشگران، نخبگان حوزه حمل و نقل و تعامل مؤثر بین مراکز علمی، صنعتی و دستگاه های قانونی و اجرایی کشور
- افزایش دانش کاربردی، فناوری های نوین و مهندسی حمل ونقل ریلی ایران با استفاده از امکانات موجود
- شناسایی ظرفیت های موجود کشور در عرصه خدمات حمل و نقلی و موسسات علمی و صنایع توانمند کشور
- آشنایی کارشناسان و متخصصین علمی و فنی در خصوص دستاوردها و یافته‏ های علمی ،فنی در صنعت ریلی داخلی و سایر کشورها
- تشکیل هسته های استانداردسازی، آموزش ،مشاوره، نظارت و بازرسی در زمینه های تولیدات محصولات صنعت ریلی کشور
- ایجاد ارتباط موثر بین مراکز علمی و صنایع و دستگاه ها در راستای اهداف صنعت ریلی و تکمیل زنجیره های حمل و نقلی بر اساس اسناد بالادستی کشور
- حضور مسئولین کشور برای تشویق سرمایه گذاری مناسب بخشهای خصوصی و صاحبان دانش فنی برای تولید، تجهیزات، فناوری و خدمات مورد نیاز صنعت ریلی کشور
- فراهم آوری بستری مناسب برای پژوهش ،تحقیقات کاربردی و توسعه ای در بخش ریلی کشور با نگاه محوری بر بخش خصوصی
- فعال سازی نهادها، موسسات علمی و پژوهشی برای دستیابی به سیستمها و فناوری های نوین صنعت ریلی
- آشنایی بخش وسیعتری از مدیران ،کارشناسان و متخصصین داخلی و خارجی، تولیدکنندگان و مشاوران با صنعت ریلی
- تجلیل از متخصصان ،پیشکسوتان و فرهیختگان


محورهای همایش:

مدیریت و اقتصاد حمل و نقل ریلی
- ارزیابی اقتصادی طرحهای شبکه ریلی، موقعیت سرزمین
- حمل و نقل ریلی، توسعه اقتصادی ، سند چشم انداز و اصل 44
- جهانی سازی، اصلاح نظامهای حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و مالی
- مدیریت و مهندسی منابع انسانی، بهره‌ءوری و انرژی در صنعت ریلی
- حمل و نقل ریلی، بخش خصوصی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی
- مدیریت زنجیره عرضه و تقاضا، بیمه و گمرک
- بازاریابی صنعت ریلی با آینده پژوهی در عرضه و تقاضا و سهم حمل و نقل

ناوگان
- فناوری های نوین در ناوگان باری و مسافری (شهری و بین شهری)
- اثرات متقابل ناوگان و زیربنا
- سیستم های نگهداری و تعمیر ناوگان
- حمل و نقل سریع با رویکرد ناوگان برقی
- طراحی عمومی ناوگان ریلی مسافر و بار
- رضایتمندی و راحتی مسافر در ناوگان مسافری
- سیستم های نوین حمل و نقل ریلی شهری ، برون شهری و حومه ای

زیربنا و تاسیسات
- تحلیل استاتیکی و دینامیکی خط و سازه های ریلی (درون و برون شهری)
- طراحی زیرساخت های ریلی (روسازی خط آهن، علائم الکتریکی، ارتباطات)
- روشهای ساخت و نگهداری در راه آهن شهری و بین شهری
- ایستگاهها و خطوط فرعی
- خطوط سریع السیر
- روسازی خطوط باری سنگین

مدیریت ترافیک و بهره برداری
- مهندسی و مدیریت ایمنی در حمل و نقل ریلی
- مدیریت ترافیک و ارتقاء بهره وری
- حمل و نقل چند وجهی
- فناوری اطلاعات (IT) و سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS)
- ترانزیت ، تعاملات منطقه ای ، بین المللی و اقتصاد
- شاخص ها و استانداردها
- مدلهای توسعه و افزایش سهم بازار حمل و نقل ریلی ( شهری ، برون شهری و حومه ای )
- مدل یکپارچه حمل و نقل ریلی