نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

First National Conference on Research Methods in Urban Planning & Architecture

پوستر نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۳ تا ۲ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.


محورهای همایش:

مباحث پایه روش های پژوهش
-  مفهوم شناسی در روش های پژوهش (موضوع، هدف، مساله، ضرورت، اهمیت، و ...)
- فرایند و ساختار پژوهش

آسیب شناسی و ارتقاء کیفی روش های پژوهش در شهرسازی و معماری
- آسیب شناسی در حوزه آموزش
- آسیب شناسی در حوزه پژوهش
- راهبردها و راهکارهای تخصصی کردن روش های پژوهش در شهرسازی و معماری

کاربرد روش ها و فنون پژوهش
- روش های نوین پژوهش
- روش های پژوهش و نیازهای معاصر
- ابزارها، تکنیک ها و فنون نوین پژوهش
- پارادایم شناسی پژوهش در شهرسازی و معماری
- روش های پژوهش در شهرسازی و معماری اسلامی
- روش های پژوهش در حرفه شهرسازی و معماری

نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در شهرسازی و معماری
- نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در حوزه دانشگاهی
- نقش، جایگاه و کارکرد پژوهش در حوزه حرفه ای

آموزش روش تحقیق
- آموزش روش تحقیق در دوره کارشناسی
- آموزش روش تحقیق در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

دبیر همایش : دکتر حمید محمدی
دبیر علمی : دکتر حسین نورمحمدزاد
دبیر اجرایی : دکتر علی اکبر دهقان نژاد