دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

پوستر دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-افزایش ایمنی و بهبود مدیریت حمل و نقل
-افزایش تعامل و همکاری دستگاههای مرتبط با حمل ونقل هوشمند
-ترویج استفاده از فناوریها و تجهیزات حمل ونقل هوشمند متناسب با شرایط کشور
-ارتقاء سامانه های موجود حمل ونقل هوشمند
-تشویق دانشگاهها و مراکز علمی وتحقیقاتی برای توسعه دانش حمل ونقل هوشمند
-ارتقاء دانش حمل ونقل هوشمند درکشور
-یکپارچگی حمل و نقل هوشمند برون شهری و درون شهری
-ترویج استفاده از امکانات سامانه های حمل ونقل هوشمند در بین مردم
-ارتقاء فرهنگ ترافیک و الگوهای رفتاری رانندگان و عموم مردم جامعه
-ایجاد بستر همکاری و ارتباط مؤثر بین دستگاههای اجرایی ،دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی
-مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حمل و نقل هوشمند

 

محورهای اصلی همایش:

-سیاستهای کلی ، استانداردها و محیط زیست
-مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک
-حمل و نقل در شهر هوشمند
-تکنولوژی و تجهیزات
-حمل و نقل عمومی
-مدیریت داده ها و برنامه های کاربردی
-مدیریت و تجربیات اجرای پروژه‌های ITS
-جنبه های اجتماعی، فرهنگیمقالات پذیرش شده در دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای