همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه

همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه

پوستر همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه

همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی - پژوهشکده بیمه در شهر تهران برگزار گردید.


همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه با حضور کارشناسان، دست‌اندرکاران، مدیران ارشد صنعت بیمه، اساتید و دانشجویان با هدف ارتقاء جایگاه مدیریت ریسک در صنعت بیمه برگزار می‌شود. محور اصلی مدیریت ریسک، ارزیابی ابهامات و تهدیدهای آینده برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن در حال حاضر می‌باشد. همه مدیران معتقدند که مدیریت ریسک لازمه رشد هر کسب و کاری بوده و هر راهبردی که برای فعالیت تنظیم می‌گردد باید به عوامل تهدیدکننده و فرصت‌آفرین آن توجه شود.
شرکت‌های بیمه به علت ماهیت کاری خود و اینکه کار اصلی آنها قبول ریسک می‌باشد، در وضعیت ویژه و خاص قرار دارند و اهمیت مقوله ریسک برای صنعت بیمه به مراتب بیش از سایر بخش‌های اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع در صنعت بیمه، این همایش در روز دوشنبه هفتم اسفندماه 1391 برگزار می‌گردد.

محورهای همایش:

- استانداردهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه
- مدیریت ریسک شرکتی در صنعت بیمه با تکیه بر ریسک های مالی
- راهکارهای توسعه فرهنگ ایمنی و پیشگیری در جامعه و نقش آن در مدیریت ریسک
- مدیریت ریسک در بیمه های اتکایی
- جایگاه اهمیت ریسک پروفایل و لاس پروفایل درصنعت بیمه و ارتباط آن با مدیریت ریسک
- راهکارهای مدیریت ریسک حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه
- نقش نیروی انسانی متخصص در مدیریت ریسک در صنعت بیمه
- نقش رسانه ها در توسعه مدیریت ریسک در صنعت بیمه
- نقش نهادهای مسئول و تعامل آنها با صنعت بیمه در ارتقای مدیریت ریسک
- روش های مدیریت ریسک های مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد در صنعت بیمه
- چالش ها و فرصت های مدیریت ریسک در کاهش حوادث ترافیکی
- راهکارهای کاربردی جهت استقرار مدیریت ریسک در صنعت حمل و نقل کشور
- جایگاه قانونی و نقش صنعت بیمه جهت استقرار مدیریت ریسک در حوادث ترافیکی
- سایر موضوعات مرتبط با همایش