چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته

چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته

پوستر چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته

چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش علمی تخصصی "مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط " با هدف آشنایی و شناخت چالشهای موجود در حوزه مخازن هیدروکربوری ایران و تلاش جهت گسترش و توسعه علمی جامعه مهندسی نفت ایران بویژه مهندسی مخازن هیدروکربوری و علوم و صنایع مرتبط از جمله مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری و ... در 29 خرداد 1393 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا در تهران، مرکز همایشهای صدا و سیما (تهران) برگزار میگردد. 

 

موضوعات کنفرانس:

- مهندسی مخازن هیدروکربوری
- مهندسی بهره برداری
- مهندسی حفاری
- چالشهای تولید از مخازن
- چالشهای حفاری مخازن هیدروکربوری
- روشهای بهینه سازی تولید
- توسعه میادین نفت و گاز
- تولید صیانتی
- مدیریت مخازن هیدروکربوری

 


محورهای کنفرانس:

 مهندسی مخازن هیدرکربوری
- روشهای اکتشاف مخازن
- مطالعات مخازن
- سرشت نمایی
- ارزیابی مخازن
- توسعه مخازن : مخازن مشترک، مخازن نفت سنگین، مخازن گاز میعانی و مخازن گازی عمیق و پرفشار
- مدیریت مخازن هیدروکربوری و مدیریت یکپارچه
- بررسی رفتار مغزه و ارزیابی سازندها
- بررسی رفتار سیالات مخازن
- فناوریهای نوین در مهندسی مخازن هیدروکربوری
- مخازن شکافدار طبیعی
- روشها و تکنیکهای شبیه سازی و مدل سازی مخازن و محاسبات مربوطه : روشهای جدید شبیه سازی، محاسبات
- شبیه سازی، مقایسه خروجی های نرم افزارهای شبیه سازی، شبیه سازی موردی مخازن ایرانی به ویژه مخازن شکافدار و گاز میعانی، معرفی و کاربرد نرم افزارهای جدید، روشهای ریاضی ، هوش مصنوعی، شبکه عصبی، تکنیکهای فازی، الگوریتم ژنتیک و ... )
- ازدیاد برداشت ثانویه و ثالثیه و استراتژیهای جدید : EOR،IOR ، MEOR، ازدیاد برداشت به روش شیمیایی و بررسی روشهای جدید تزریق آب و گاز در مخازن هیدروکربوری، مطالعه موردی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در مخازن هیدروکربوری ایران،
- ذخیره سازی گاز در مخازن زیر زمینی
- بررسی اثرات ژئومکانیکی در مخزن
- تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز
- اقتصاد مخازن هیدروکربوری ایران
- مهندسی مخازن هیدروکربوری و محیط زیست
- شناسایی محل بهینه چاه در مخازن نفتی
- شناسایی مکانیزمهای تولید
- مطالعات موردی

مهندسی بهره برداری
- روشهای تولید از مخازن نفت و گاز
- چالشهای تولید
- کاربرد فناوریهای نوین در تولید و بهره برداری
- جداسازی در صنایع بالادستی ( جداسازی نفت و گاز و آب )
- ممانعت کننده های جریان ( آسفالت، واکس، هیدرات)
- بهینه سازی تولید
- میادین هوشمند
- اتوماسیون چاههای نفت و گاز
- طراحی تجیهزات فرآیندی بالادستی
- روشهای محاسباتی مهندسی بهره برداری، محاسبه جریان دقیق چاههای نفت و گاز، محاسبات و بهینه سازی کاهنده های جریانی
- راهکارهای کاهش ضایعات مربوطه
- مهندسی بهره برداری و محبط زیست
- چاه ازمایی و نمودار گیری
- مشبک کاری
- تعمیر و تکمیل چاهها
- توسعه بهره برداری از میادین نفت و گاز
- اقتصاد بهره برداری و کاهش هزینه های تولید
- مدیریت انرژی در تولید از مخازن هیدروکربوری ایران
- مطالعات موردی

مهندسی حفاری
- مهندسی حفاری عمومی
- روشهای نوین حفاری چاههای نفت و گاز
- کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی حفاری
- ابزار حفاری و تولید ابزارآلات حفاری بومی
- روشهای تعمیر و تکمیل چاهها
- چالشهای حفاری در مخازن هیدروکربوری ایران
- مهندسی گل حفاری
- مهندسی حفاری و محیط زیست
- مهندسی حفاری و بهینه سازی انرژی
- جلوگیری از صدمه زدن به مخازن هیدروکربوری در حین حفاری
- روشهای محاسباتی مهندسی حفاری
- حفاری در مخازن پرفشار، عمیق و نامعمول
- پارامترهای مهندسی حفاری
- مهار فوران چاهها و روشهای جلوگیری از خطرات مرتبط با چاههای نفت و گاز
- مهندسی حفاری و HSE


 

 

 مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته