دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط

دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط

The Second Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries

پوستر دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط

دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

این همایش با هدف آشنایی و شناخت چالشهای موجود در حوزه مخازن هیدروکربوری ایران و تلاش جهت گسترش و توسعه علمی جامعه مهندسی نفت ایران بویژه مهندسی مخازن هیدروکربوری و علوم و صنایع مرتبط از جمله مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری و ... برگزار میگردد.
 
محورهای همایش:

الف) مهندسی مخازن هیدرکربوری
 ب)  مهندسی بهره برداری
 پ)  مهندسی حفاریمقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط