نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

پوستر نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

معرفی همایش
امروز، بیش از 100 سال از فوران اولین چاه نفتی ایران میگذرد. فورانی که همراه خود، تاریخچه ای غنی، پرفراز و نشیب و چالش برانگیز را از دل زمین به ارمغان آورد. مخازن هیدروکربوری ایران زمین، شامل میادین نفت و گاز و سیالات هیدروکربوری با پراکندگی و ساختارهای متفاوت زمین شناختی و سازه ای، از منابع عظیم خدادادی هستند که شناخت صحیح کیفیت، ماهیت و کمیت آنها ازضروریات امروزه کشور به شمار میرود.
به همراه روند تولید صیانتی از مخازن هیدروکربوری ایران که امروز با پشت سرگذاشتن دوره تولید اولیه در بسیاری از مخازن، قدم به دوره های ثانویه و ثالثیه گذاشته ایم، آگاهی از علوم مهندسی نفت، همچون، مهندسی مخازن هیدروکربوری، مهندسی بهره برداری، مهندسی حفاری و ... گام مهمی در روبرو شدن با چالشهای جدیدیاست که در پیش رو داریم.
باید اذعام کنیم که دانش مهندسی نفت و مخازن هیدروکربوری؛ امروزه، کلیدی ترین ابزاری است که در دست داریم. قدم به دوره جدید برداشت از مخازن نفتی، برای بالانگهداشتن راندمان بازیافت از مخازن در حضور عوامل مزاحمی چون کاهش پتانسیل تولید برخی از مخازن، پیچیدگی ساختارهای مخزنی به دلیل عمیقتر شدن سطوح برداشت از مخازن، استفاده از مخازن با شرایط عملیاتی سخت تر نظیر دما و فشار و نوع سیال، وجود موانع تولید زیر زمینی وسطح الارضی، مهمترین چالشی است که با آن روبرو هستیم. غلبه بر نقصهای موجود، خودکفایی در توسعه میادین نفت و گاز و نیاز به شکست انحصارطلبی و زیاده خواهی قدرتهای نفتی خارجی به همراه نیاز جدی به تزریق سرمایه در صنعت بالادستی نفت ایران، عزمی جدی را طلب میکند و موفقیت میسر نیست جز با اراده و تلاش مسوولین، دانشمندان، متخصصین، صنعت کاران، اساتید و پژوهشگران عرصه نفت و گازبرای شناخت بیشتر این حوزه و توسعه فناوریهای موجود.
شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا، به عنوان اولین شرکت مجری همایشهای تخصصی، صرفا در حوزه صنایع نفت و انرژی، در نظر دارد در قالب فعالیتهای علمی خود، با حمایت انجمن مهندسی شیمی ایران،، نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم وصنایع وابسته را در 25 خرداد 1391 در مرکز همایشهای صدا و سیما (تهران) برگزار نماید.

اهداف همایش
 همایش علمی تخصصی "مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط " با هدف آشنایی و شناخت چالشهای موجود در حوزه مخازن هیدروکربوری ایران و تلاش جهت گسترش و توسعه علمی جامعه مهندسی نفت ایران بویژه مهندسی مخازن هیدروکربوری و علوم و صنایع مرتبط از جمله مهندسی حفاری، مهندسی بهره برداری و ... در 25 خرداد 1391 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا در تهران، مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.
نکته متمایز در این همایش نسبت به سایر گردهمایی های علمی با عناوین مشابه، تکیه بر مهندسی مخازن هیدروکربوری به عنوان علم مادر و الهام بخش سایر فعالیتهای مهندسی نفت و لزوم برنامه ریزی و حرکت علمی و صنعتی از شناخت و مدیریت مخزن تا تولید بهینه است. در این راستا از کلیه پژوهشگران، صاحبنظران، اندیشمندان، شرکتها، انجمنهای علمی، موسسات فعال در حوزه صنعت بالادستی نفت و صنایع مرتبط انتظار میرود ضمن حضور و حمایت از این حرکت، نظرات، پیشنهادات و آگاهیهای خود را در قالب ارائه مقاله در همایش در حوزه هایی ذکر شده به اطلاع جامعه متخصصین کشور برسانند.

مطالب مورد بحث
مهندسی مخازن هیدروکربوری
مهندسی بهره برداری
مهندسی حفاری
چالشهای تولید از مخازن
چالشهای حفاری مخازن هیدروکربوری
روشهای بهینه سازی تولید
توسعه میادین نفت و گاز
تولید صیانتی
مدیریت مخازن هیدروکربوری

محورهای همایش

الف) مهندسی مخازن هیدرکربوری
• روشهای اکتشاف مخازن
• مطالعات مخازن
• سرشت نمایی
• ارزیابی مخازن
• توسعه مخازن : مخازن مشترک، مخازن نفت سنگین، مخازن گاز میعانی و مخازن گازی عمیق و پرفشار
 • مدیریت مخازن هیدروکربوری و مدیریت یکپارچه
• بررسی رفتار مغزه و ارزیابی سازندها
• بررسی رفتار سیالات مخازن
• فناوریهای نوین در مهندسی مخازن هیدروکربوری
• مخازن شکافدار طبیعی
• روشها و تکنیکهای شبیه سازی و مدل سازی مخازن و محاسبات مربوطه : روشهای جدید شبیه سازی، محاسبات
 • شبیه سازی، مقایسه خروجی های نرم افزارهای شبیه سازی، شبیه سازی موردی مخازن ایرانی به ویژه مخازن شکافدار و گاز میعانی، معرفی و کاربرد نرم افزارهای جدید، روشهای ریاضی ، هوش مصنوعی، شبکه عصبی، تکنیکهای فازی، الگوریتم ژنتیک و ... )
 • ازدیاد برداشت ثانویه و ثالثیه و استراتژیهای جدید : EOR،IOR ، MEOR، ازدیاد برداشت به روش شیمیایی و بررسی روشهای جدید تزریق آب و گاز در مخازن هیدروکربوری، مطالعه موردی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در مخازن هیدروکربوری ایران،
 • ذخیره سازی گاز در مخازن زیر زمینی
• بررسی اثرات ژئومکانیکی در مخزن
• تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز
• اقتصاد مخازن هیدروکربوری ایران
• مهندسی مخازن هیدروکربوری و محیط زیست
• شناسایی محل بهینه چاه در مخازن نفتی
• شناسایی مکانیزمهای تولید
• مطالعات موردی

ب) مهندسی بهره برداری
• روشهای تولید از مخازن نفت و گاز
• چالشهای تولید
• کاربرد فناوریهای نوین در تولید و بهره برداری
• جداسازی در صنایع بالادستی ( جداسازی نفت و گاز و آب )
• ممانعت کننده های جریان ( آسفالت، واکس، هیدرات)
• بهینه سازی تولید
• میادین هوشمند
• اتوماسیون چاههای نفت و گاز
• طراحی تجیهزات فرآیندی بالادستی
• روشهای محاسباتی مهندسی بهره برداری، محاسبه جریان دقیق چاههای نفت و گاز، محاسبات و بهینه سازی کاهنده های جریانی
 • راهکارهای کاهش ضایعات مربوطه
• مهندسی بهره برداری و محبط زیست
• چاه ازمایی و نمودار گیری
• مشبک کاری
• تعمیر و تکمیل چاهها
• توسعه بهره برداری از میادین نفت و گاز
• اقتصاد بهره برداری و کاهش هزینه های تولید
• مدیریت انرژی در تولید از مخازن هیدروکربوری ایران
• مطالعات موردی

پ) مهندسی حفاری
• مهندسی حفاری عمومی
• روشهای نوین حفاری چاههای نفت و گاز
• کاربرد فناوریهای نوین در مهندسی حفاری
• ابزار حفاری و تولید ابزارآلات حفاری بومی
• روشهای تعمیر و تکمیل چاهها
• چالشهای حفاری در مخازن هیدروکربوری ایران
• مهندسی گل حفاری
• مهندسی حفاری و محیط زیست
• مهندسی حفاری و بهینه سازی انرژی
• جلوگیری از صدمه زدن به مخازن هیدروکربوری در حین حفاری
• روشهای محاسباتی مهندسی حفاری
• حفاری در مخازن پرفشار، عمیق و نامعمول
• پارامترهای مهندسی حفاری
• مهار فوران چاهها و روشهای جلوگیری از خطرات مرتبط با چاههای نفت و گاز
• مهندسی حفاری و HSEمقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته