همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

پوستر همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- ارتباط دانشگاه و نهادهای اجرائی جهت تدوین برنامه جامع شهری
- نقش،جایگاه و تاثیر نهادهای مختلف دولتی در مدیریت شهری
- نقش،جایگاه و تاثیر شهروندان در تحقق توسعه پایدار شهری
- نحوه تعاملات نهادهای مختلف با هم و اثرمتقابل آنها بر شهروندان در راستای توسعه پایدار شهری
- ارائه راهکارهایی جهت نقش آفرینی بیشتر نهادهای دولتی و غیردولتی و شهروندان در پروسه توسعه پایدارشهری

 

 

محورهای همایش:

توسعه شهری پایدار
- حمل ونقل و توسعه شهری پایدار
- گسترش شهرنشینی در توسعه شهری پایدار
- توسعه پایدار شهر و منیت شهری
- نقش فناوری اطلاعات در توسعه شهری پایدار
- تبیین الزامات توسعه پایدار در نظام توسعه شهری ایران
- نقش توسعه پایدار در بهبود محیط زیست
- نقش فرهنگ و اخلاق شهروندی در توسعه پایدار شهری
- تنگناها و چالش های پیش روی توسعه پایدار شهری
- آینده پژوهش و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی پروژه های شهری و توسعه پایدار شهری

مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری
- تبیین مبانی توسعه شهری پایدار در مدیریت شهری
- جایگاه و نقش سازمانهای محلی در توسعه شهری پایدار
- جایگاه شهرداریها و شوراها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار شهری
- جایگاه توسعه پایدار در نظام حقوقی کشور
- الزامات توسعه شهری پایدار در فرایند برنامه ریزی شهری
- نقش مدیریت شهری در گردشگری پایدار شهری
- نقش مدیریت شهری در ارتقاء فرهنگ و اخلاق شهروندی
- جایگاه و نقش سازمانهای مختلف دولتی در مدیریت توسعه شهری

مدیریت شهری ونظام مالی پایدار شهری
- نقش مدیریت شهری در تامین مالی پایدار شهری
- تامین مالی پایدار شهری و نقش آن در ارتقاء کیفیت شهری
- تامین مالی پایدار شهری و نقش آن در حمل و نقل شهری پایدار
- الزامات تامین مالی پایدار شهری و وبژگی های آن
- نقش تامین مالی پایدار در مدیریت بحران شهریمقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری