اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار

The FIrst National Conference on Renewable Energy and Sustainable Development

پوستر اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۳ تا ۲۵ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه زابل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زابل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- فن آوری های انرژی های تجدیدپذیر

- مدیریت و بهینه سازی انرژی

- فرصت های اقتصادی,چالش ها و راهبردها در عرصه انرژی های تجدیدپذیر مبتنی بر اصول توسعه پایدار

- فرصتها,چالش ها و راهبردهای زیست محیطی انرژی های تجدید پذیر

- تاثیرات تولیدات حاصل از انرژی های تجدید پذیر بر سیستم های قدرت

- بومی سازی فناوری های مرتبط با انرژی های تجدید پذیرمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار