نخستین همایش منطقه ای آب

نخستین همایش منطقه ای آب

01st Regional Conference of Water

نخستین همایش منطقه ای آب در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای آب