همایش منطقه ای ریاضیات و کاربرد آن در علوم مهندسی

همایش منطقه ای ریاضیات و کاربرد آن در علوم مهندسی

The 1st Regional Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Sciences

همایش منطقه ای ریاضیات و کاربرد آن در علوم مهندسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار در شهر جویبار برگزار گردید.


 

محورهای همایش:محاسبات عددی
نظریه شبکه
نظریه مجموعه های فازی
تحقیق در عملیات
معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
بهینه سازی
آنالیز تصادفی
بهینه سازی تصادفی
آمار و احتمال
نظریه کنترل
علوم کامپیوتر
نظریه گراف
نظریه صف
هندسه
حمل و نقل و لجستیک