دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران

دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران

1st Rehabilitation Engineering Conference

پوستر دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران

دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران

محورهای کنفرانس:
ابزار دقیق در مهندسی توانبخشی
مدلسازی سیستمهای حیاتی و کاربرد آن در توانبخشی
مهندسی توانبخشی و کاربردهای آن در پزشکی از راه دور
کاربردهای مهندسی توانبخشی در نیروهای مسلح
توانبخشی در محدودیتهای حرکتی
کاربرد بیومواد و مواد نو در مهندسی توانبخشی
کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی توانبخشی
کاربردهای مهندسی در بینایی سنجی
مهندسی در شنوایی شناسی
تجهیزات فنی و نقش آنها در کاردرمانی
تکنولوژی در پزشکی ورزشی
آنالیز حرکت
رباتیک در تجهیزات توانبخشی
استفاده از تجهیزات نوین در فیزیوتراپی

کمیته علمی کنفرانس:
دکتر سیامک خرمی­مهر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر فرهاد طباطبایی قمشه (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران)
دکتر کریم لیل­نهاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر جعفرنیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر علی شیخانی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر محمد فیروزآبادی (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر علی مطیع نصرآبادی (دانشگاه شاهد)
دکتر محمد پویان (دانشگاه شاهد)
دکتر جواد توکلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر امیرهمایون جعفری (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر حامد قماشچی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)
دکتر فرزاد فرهمند (دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر محمد پرنیان پور (دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر مجید ملاک زاده (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر مصطفی رستمی ( دانشگاه امیرکبیر)
دکتر علی استکی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر محمد حق پناهی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر سید محمد رجایی (دانشگاه آزاد اسلامی ابهر)
دکتر عرفانیان امیدوار (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر بهزاد یثربی (دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)