همایش منطقه ای صنعت توریسم

همایش منطقه ای صنعت توریسم

Regional Conference on Tourism

همایش منطقه ای صنعت توریسم در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در شهر خمینی شهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای صنعت توریسم