چهارمین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

چهارمین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

4th Regional Conference on Traffic Management

پوستر چهارمین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

چهارمین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

امروزه ترافیک یکی از معضلات شهرهای بزرگ جهان بشمار می رود و عوارض اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی آن هزینه های گزافی را بر جوامع بشری تحمیل می نماید . بارزترین هزینه ترافیک ، سوانح ترافیکی است که یازدهمین علت کل موارد مرگ و میر در جهان است . همه ساله در سراسر جهان 2/1 میلیون مرد و زن و کودک در تصادفات جان خود را از دست می دهند و چندین برابر آن مجروح و برخی معلول می شوند . وضعیت موجود ترافیک دنیا نیازمند هماهنگ نمودن منابع انسانی و سرمایه های مادی و معنوی برای نیل به مدیریت ترافیک می باشد . مدیریت ترافیک یکی از کارمدترین ابزارهای کاهش عوارض نامطلوب حمل و نقل در جهان است این مدیریت ابعاد مختلفی از جمله : قوانین و مقررات ، اقتصاد ، تعاملات بین سازمانی ، همکاریهای بین المللی ، ارتقاء ایمنی و ..... دارد . لذا ضرورت دارد تا اندیشمندان حوزه های مختلف ترافیک در قالب همایش مدیریت ترافیک راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب را ارائه و گامی بلند در جهت ارائه خدمات به جوامع بشری بردارند .

اهداف همایش:
◦گسترش دانش مدیریت ترافیک
◦شناسایی راهکارهای موثر در بهبود مدیریت ترافیک
◦معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فنی مدیریت ترافیک
◦تبادل تجارب اندیشمندان حوزه ترافیک

محورهای مقالات:
◦آموزش و فرهنگ ترافیک
◦راه و محیط پیرامونی
◦وسیله نقلیه
◦سلامت و مدیریت سوانح
◦فن آور های نوین
◦قوانین و مقررات
◦اقتصاد
◦محیط زیست
◦تعامل بین سازمانی
◦همکاری های منطقه ای