همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

Regional Conference on the Psychological of Children

پوستر همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان