دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

Regional Conference of Natural Resources and Environment

دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان در شهر ارسنجان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست